Professional Apps for iPhone and iPad

Modern web technologies enable developers to create excellent user experience on mobile web browsers. So when is it useful to have a custom app developed for iPhone and iPad?

Dedicated apps are often developed for the following reasons :

  • To enhance brand awareness among consumers and to focus on carrying out the brand
  • To interact directly with consumers via push messages
  • To provide applications that require larger amounts of processing power or that contain large data sets
  • To provide easy access to secured network environments
  • To register and / or communicate data while the app is running in the background
  • To utilise specific hardware or functionalities of the mobile device that are not accessible via the mobile web browser

Sjoprz shopping app

Sjoprz is an app which allows consumers to buy groceries smarter: Cheaper, Easier and Healthier.

The appp enables users to create grocery lists and shows in which stores they can be purchased for the lowest price. When computing the price, the app also takes into account special offers currently available nearby supermarkets.

Deze uitgebreide app bevat ondermeer sqlite database waarin grote hoeveelheden gegevens zijn opgeslagen, zoals produkteigenschappen en prijzen in de verschillende supermarkten.

Het bepalen van de totale prijs van een boodschappenlijstje is zeer rekenintensief omdat er rekening gehouden wordt met allerlij soorten kortingen (bijv. 2 voor de prijs van 1).

Aveos heeft de eerste versies van de Sjoprz app ontwikkeld en vervolgens de broncode aan de opdrachtgever overgedragen.

Alpine MusicSafeCheck

MusicSafeCheck wordt door Alpine, producent van gehoorbescherming, ingezet om consumenten bewust te maken van het risico op gehoorbeschadiging.

Via de microfoon van het toestel meet de app de geluidsdruk. Op basis hiervan toont de app hoe lang de gebruiker op de locatie kan blijven voordat hij of zij gehoorbeschadiging oploopt.

De app laat zien hoe lang de gebruiker op de locatie kan blijven indien gebruik gemaakt wordt van Alpine gehoorbescherming.

De app meet in real-time de geluidsdruk en berekent de energie in 2054 frequentiebanden. Vervolgens berekent de app, rekening houdend met wettelijke richtlijnen, de resterende verblijfstijd met en zonder gehoorbescherming.

Doordat Apple het productieproces van de verschillende iPhone modellen zeer goed beheerst, is er weinig variatie tussen de componenten van de ene iPhone en de andere. Hierdoor was het mogelijk om deze app voor verschillende iPhone toestellen te kalibreren. De resultaten blijken erg nauwkeurig en wijken minder dan 1 dB af van professionele meetapparatuur.

BOOSTH Sync

Boosth is een initatief om kinderen er toe te brengen meer te bewegen.

Kinderen die aan dit project deelnemen krijgen een polsbandje om die de stappen telt. Wanneer een kind genoeg heeft bewogen kan hij of zij nieuwe levels in de Boosth game ontsluiten.

Via de BOOTH Sync app wordt met Bluetooth de informatie van de stappenteller ingelezen. De app toont de scores en een rad van fortuin spelletje spelen waarmee extra power-ups verdiend kunnen worden.

Aveos heeft de eerste versies van de BOOSTH Sync app ontwikkeld en vervolgens de broncode aan de opdrachtgever overgedragen.

Hearing Test #1

De Hearing Test #1 app meet welke frequenties de gebruiker kan horen. De prestaties van het linker- en rechter-oor worden tegen elkaar afgezet.

De resultaten kunnen op het toestel opgeslagen worden en ook gedeeld worden, bijvoorbeeld via Facebook.

Wiertz Personeelsdiensten

Met deze app kunnen eenvoudig vacatures gevonden worden.

De app houdt rekening met de actuele locatie van de gebruiker en de afstand tot de werkgever.

Het opslaan en delen van vactures is eenvoudig. Ook kan met één druk op de knop contact gelegd worden met de vestiging die de vacature in haar portefeuille heeft.

Via een koppeling met de back office van Wiertz Personeelsdienst haalt de app de relevante gegevens op en slaat geselecteerde vacatures op het toestel op.

Fair Play Casino

Als onderdeel van een marketing campagne van Fair Play Casino heeft Aveos set van 3 apps ontwikkeld.

Met de "Spel Info" app kon de gebruiker informatie over alle verschillende speelautomaten bij Fair Play opvragen.

Met de "Locatie" app kon de gebruiker alle Fair Play Casino locaties opvragen en de openingstijden bekijken.

Met de "Roulette Stats" app kon de trekkingen van het roulette spel eenvoudig bijhouden (er zijn spelers die denken dat ze hierdoor kunnen voorspellen welke nummers in de toekomst zullen vallen).

Voor dit project heeft Aveos ook een online content management systeem ontwikkeld waarmee informatie over spellen en de locaties en openingstijden beheerd konden worden.

Stork

Toen de iPad 1 op de markt kwam, besloot Stork deze in te zetten om het acquisitieproces te ondersteunen. De iPad moest een aansprekende presentatie van de activiteiten van Stork vestigingen over de hele wereld geven.

Stork verleende opdracht aan het vooruitstrevende bureau Goal 043 te Maastricht. Dit bureau ontwikkelde een uitgebreid online content management systeem om de grote hoeveelheden data over de vestigingen te kunnen beheren.

Aveos ontwikkelde in opdracht van Goal 043 de iPad 1 applicatie waarbij de grenzen van het technisch haalbare werden opgezocht.